Huvudman för skolan

Betelskolan är en friskola som styrs utav en styrelse bestående av åtta personer. Det är denna styrelse som är huvudman för skolan och ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsen har en ordförande som heter Lehna Rönneklev. Hon bor på Öckerö och har en bakgrund som lärare och rektor.

Styrelsens uppdrag går att läsa i Skollagen SFS 2010:800; 2 kap 8 § ”Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.” Styrelsen delegerar uppdraget att leda den pedagogiska verksamheten till rektor Ingrid Ploghed.
 
Styrelsen består utav följande medlemmar:
Lehna Rönneklev, ordförande
Kjell Englund, vice ordförande
John Ivarsson
Annelie Albinsson
Ann-Helen Olsson
Sven Magnusson
Enar Olsson

Lehna Rönneklev, ordförande
Lehna Rönneklev, ordförande