Arbetssätt i förskolan

Förskolan skall lägga grunden för det livslånga lärandet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Förskolans uppgift innebär att vi i samarbete med föräldrarna verkar för att varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar (Lpfö)