Betelskolan bygger för framtiden!

2018-05-07
Informationsbrev arkitekttävling Hönöhallen AB.
Hönöhallens styrelse har fått ett konkret förslag på byggnad och utformning som mycket väl motsvarar de behov som skolan och Missionsförsamlingen har. Därför har vi valt att inte effektuera arkitekttävlingen, dock önskar vi fortfarande få in tankar och idéer kring byggnad och utformning. 
Inskickade förslag kan delvis, eller i sin helhet komma att användas i den slutgiltiga utformningen av byggnaden. En grupp med spetskompetens och utsedda av Hönöhallen AB kommer att definiera de eventuella förslag som man kommer att arbeta vidare med, och till detta och det vidare arbetet kommer att knytas kompetens i form av sakkunniga inom arkitektur, konstruktion, projektering, ekonomi och drift.
Senast 10 juni 2018 önskar vi dina tankar och/eller idéer vara inlämnade till Hönöhallens styrelse antigen via epost hönöhallenab@gmail.com eller post: 
HönöHallen AB 
Ringvägen 4 
475 42 Hönö 
 
Önskas ytterligare information är du välkommen att ta kontakt skriftligen med e-post till steinove.paulsen@gmail.com
Med vänlig hälsning 
HönöHallen AB

2018-03-13
Betelskolan planerar att bygga ny skola på andra sidan Lindblomsvägen, i ”Sudda” tillsammans med Hönö Missionsförsamling som skall bygga en hall för Hönökonferensen och andra aktiviteter.

Just nu pågår en detaljplansprocess i kommunen för området och detaljplanen förväntas vara klar hösten 2018. En arkitekttävling kommer att utlysas under mars månad och förhoppningsvis finns det en vinnare i slutet av året.

Under våren 2018 kommer en hemsida om ”Hönöhallen” att lanseras vilket vi återkommer till när den är färdig.

Vi hoppas att skolan skall stå färdig till höstterminen 2020 men det är mycket som skall falla på plats.

2017-06-22
Gårdaskolan är nu såld. Mer information om skola/hallprojektet kommer inom de närmsta veckorna. Beskrivningen till arkitekttävlingen kommer då även att vara klar.

2017-05-17
Vi har nu beslutat att Betelförsamlingens skolstiftelse bygger tillsammans med Hönö Missionsförsamling i Sudda. Det blir ingen tredjepart utan vi gör detta tillsammans.

Vi har en köpare till Gårdaskolan, vilket blir vår kontantinsats i projektet men detaljplanen måste ändras innan köpet kan genomföras helt och hållet. Idag har vi träffat kommunpolitiker för att se hur mycket vi kan skynda på projektet. Det är inte första gången vi uppvaktar dem utan de är väl medvetna om vårt projekt. Politikerna är mycket positiva till våra planer och kommer att göra allt för att detta skall fungera så smidigt som möjligt. Dock vet vi att det tar tid när detaljplaner skall ändras eller göras nya men i dagsläget kan vi inte göra mer än att be för att allt skall ordna sig på bästa sätt. Nu har vi gjort allt vi kan hittills.

För att skolan skall bli både funktionell och hela projektet snyggt kommer det framöver att utlysas en arkitekt”tävling”. Vi återkommer när vi har mer uppgifter kring detta. Hela projektet består av en stor hall som kan användas till idrottsaktiviteter, konferenser, konserter m.m. och en skola för ca 150 elever. Vi räknar med att även ha kvar lokaler i Betelkyrkan då vi tror att vi kommer ha ett stort tryck på skolan framöver.

2017-05-11
Betelskolans planer på att bygga en ny skola fortskrider. Förhoppningen är att skolan skall vara klar till höstterminen 2019. Det är dock flera politiska beslut som skall till innan bygget kan bli en realitet. Betelskolans styrelse jobbar oförtrutet vidare med frågan.

I samhällsdebatten diskuteras det om konfessionella friskolor skall få finnas eller ej. Ett sådant förbud går emot både lagar och antagna konventioner. Vi tror att skolan behövs mer nu än någonsin!
Mer information om debatten kring kristna friskolor finns att hämta hos www.kristenfriskola.se
 

2016-12-06
Betelskolan kommer inom de närmaste åren bygga en skola för ca 200 elever. Målsättningen är att åk 7-9 blir kvar i Betelkyrkans undervåning och att åk F-6 kommer ha sin verksamhet i den nya skolan. Betelförsamlingens skolstiftelse tillsammans med Hönö Missionskyrka ingår i Hallgruppen AB.

Förutom skola ska också en kombinerad sporthall/konferenshall byggas. Hallgruppen gör studiebesök på olika skolor/sport – och konferensanläggningar för att få tips och idéer till vårt nya byggprojekt.

Vi uppdaterar information om projektet så snart vi har något nytt att delge.