Betelskolan bygger för framtiden!

2017-06-22
Gårdaskolan är nu såld. Mer information om skola/hallprojektet kommer inom de närmsta veckorna. Beskrivningen till arkitekttävlingen kommer då även att vara klar.

2017-05-17
Vi har nu beslutat att Betelförsamlingens skolstiftelse bygger tillsammans med Hönö Missionsförsamling i Sudda. Det blir ingen tredjepart utan vi gör detta tillsammans.

Vi har en köpare till Gårdaskolan, vilket blir vår kontantinsats i projektet men detaljplanen måste ändras innan köpet kan genomföras helt och hållet. Idag har vi träffat kommunpolitiker för att se hur mycket vi kan skynda på projektet. Det är inte första gången vi uppvaktar dem utan de är väl medvetna om vårt projekt. Politikerna är mycket positiva till våra planer och kommer att göra allt för att detta skall fungera så smidigt som möjligt. Dock vet vi att det tar tid när detaljplaner skall ändras eller göras nya men i dagsläget kan vi inte göra mer än att be för att allt skall ordna sig på bästa sätt. Nu har vi gjort allt vi kan hittills.

För att skolan skall bli både funktionell och hela projektet snyggt kommer det framöver att utlysas en arkitekt”tävling”. Vi återkommer när vi har mer uppgifter kring detta. Hela projektet består av en stor hall som kan användas till idrottsaktiviteter, konferenser, konserter m.m. och en skola för ca 150 elever. Vi räknar med att även ha kvar lokaler i Betelkyrkan då vi tror att vi kommer ha ett stort tryck på skolan framöver.

2017-05-11
Betelskolans planer på att bygga en ny skola fortskrider. Förhoppningen är att skolan skall vara klar till höstterminen 2019. Det är dock flera politiska beslut som skall till innan bygget kan bli en realitet. Betelskolans styrelse jobbar oförtrutet vidare med frågan.

I samhällsdebatten diskuteras det om konfessionella friskolor skall få finnas eller ej. Ett sådant förbud går emot både lagar och antagna konventioner. Vi tror att skolan behövs mer nu än någonsin!
Mer information om debatten kring kristna friskolor finns att hämta hos www.kristenfriskola.se
 

2016-12-06
Betelskolan kommer inom de närmaste åren bygga en skola för ca 200 elever. Målsättningen är att åk 7-9 blir kvar i Betelkyrkans undervåning och att åk F-6 kommer ha sin verksamhet i den nya skolan. Betelförsamlingens skolstiftelse tillsammans med Hönö Missionskyrka ingår i Hallgruppen AB.

Förutom skola ska också en kombinerad sporthall/konferenshall byggas. Hallgruppen gör studiebesök på olika skolor/sport – och konferensanläggningar för att få tips och idéer till vårt nya byggprojekt.

Vi uppdaterar information om projektet så snart vi har något nytt att delge.