Om Betels förskola

Verksamheten bygger på en kristen grund där förskolan arbetar med leken som utgångspunkt för lärandet.

Betels förskola startades 1989 och har idag tre avdelningar med ca 40 barn i åldrarna 1-5 år. De tre avdelningarna Skäret, Holmarna och Klippan  är så kallade syskonavdelningar med barn i alla förskolans åldrar.

Huvudman för förskolan är Betelförsamlingens Skolstiftelse. Betelförsamlingen har under en längre tid bedrivit barnverksamhet, bland annat i form av lekskola. 1989 öppnades den första förskoleavdelningen, Klippan. Några år efter att Klippan startats, utökades verksamheten med Holmarna och Skäret.

Våren 2009 byggde Betelförsamlingens skolstiftelse nya lokaler för två av förskolans avdelningar och renoverade lokalen för den tredje avdelningen. Utomhusmiljön är anpassad efter barnens olika åldrar på tre olika ”gårdar”.

Om du är intresserad av att komma och titta på Betels förskola och få höra mer om verksamheten är du välkommen att ta kontakt med vår förskolechef.

Fristående förskolor

Enligt lag råder sedan våren 2008 fri etableringsrätt för förskolor. I Öckerö kommun drivs drygt 40 % av förskoleverksamheten utanför den kommunala verksamheten.

En fristående förskola på kristen grund

Betels förskola följer Skollagen (2010:800) och arbetar utifrån Läroplan för förskolan, Lpfö. Vi strävar också efter att följa Barnkonventionens grundläggande och vägledande principer

Läs mer

Arbetssätt i förskolan

Förskolan skall lägga grunden för det livslånga lärandet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Läs mer

Ansöka till Betels förskola

Betels förskola har en egen kö och ansökan sker till förskolan genom blanketten Ansökan till Betels förskola

Läs mer