Betelskolan

Lämna i sommarschema för fritids

När: Senast 9 maj
Var: Lämna till fritids eller mejla.
Se dokument här.

Studiedag

När: 15 maj

Barnens Teaterdag

När: 24-25 maj
Var: Hönö Hembygsgård
Läs mer här.

Kompledigt

När: 27 maj
Måndagen är kompledigt för Barnens Teaterdag.

Skolavslutning

När: 14 juni
Var: Kyrksalen i Betelkyrkan

Betels förskola