Betelskolan

Skolfotografering

När: 17-18 september
Tid: Se på Infomentor
17 september är det klassfotografering samt porträttfotografering.
18 september finns möjlighet för syskonfotografering.
För mer info, se Infomentor.

Föräldramöte

När: 18 september
Tid: Meddelas av respektive klassföreståndare.

Studiedag

När: 16 oktober
Tid: Eleverna är lediga hela dagen

Höstlov

När: vecka 44
Höstlov hela veckan!

Betels förskola

Skolfotografering

När: 18 september
För mer info kontakta förskolan.