Betelskolan

Betels förskola

  • Sommaravslutning 2021. 
Fredag 11/6. Samling kl: 8:30.

OBS: Tyvärr kan inte föräldrar närvara. Eleverna får
 gärna ha med sig egen fika 
den här dagen.
  • Barnens teaterdag VT21 är inställd
 
  • Information angående Covid-19
  1. Regionala rekommendationer 2021-02-19
  2. Distansundervisning 2021-02-21
  • Vi söker nya kompisar 1-5 år inför hösten 2020
Välkommen med din ansökan!!