Betelskolan

Betels förskola

  • Skolstart 

Tisdag 20/8 kl 8:10.
Samling på skolgården.
 

  • Fotografering
Måndag 9/9 och Tisdag 10/9
  • Hälsoveckan
Vecka 38. Föreläsning av dietist.
Skoljoggen 16/9
  • Föräldramöte
Tisdag 17/9
  • Utvecklingssamtal 
Vecka 39