Ansöka till Betels förskola

Betels förskola har en egen kö och ansökan sker till förskolan genom blanketten nedan. Ansökan kan ske så fort barnet är fött och anmälan skickas eller lämnas direkt till Betels förskola. Förskolan har syskonförtur för de familjer som redan har barn i Betels förskola eller Betelskolan. Fyra månader innan intagning upphör dock syskonförturern.

Som underlag för beräkning av föräldraavgiften behöver föräldrar lämna inkomstuppgift, se dokument nedan. Betels förskola har samma principer för föräldraavgiften som de kommunala förskolorna.

Ansöka till Betels förskola.