Huvudman för skolan

Betelskolan är en friskola som styrs av en styrelse. Det är denna styrelse som är huvudman för skolan och ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsen har en ordförande som heter Enar Olsson.

Styrelsens uppdrag går att läsa i Skollagen SFS 2010:800; 2 kap 8 § ”Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.” Styrelsen delegerar uppdraget att leda den pedagogiska verksamheten till rektor.
 
Styrelsen består av följande medlemmar:

Enar Olsson, ordförande
Kjell Englund, vice ordförande
Preben Pedersen
Annelie Albinsson
Tomas Sörensson

Suppleanter:
Sven Magnusson
Maria Utbult
Anne-Marie Sörensson
Elisabeth Bäckrud