Huvudman för skolan

Betelskolan är en friskola som drivs av en stiftelse. Stiftelsens styrelse är huvudman för skolan och ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsens ordförande heter Enar Olsson.

Styrelsens uppdrag går att läsa i Skollagen SFS 2010:800; 2 kap 8 § ”Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.” Styrelsen delegerar uppdraget att leda den pedagogiska verksamheten till rektor.
 
Styrelsen består av följande medlemmar:

Enar Olsson, ordförande
Kjell Englund, vice ordförande
Preben Pedersen
Tomas Sörensson
Andreas Djerf

Suppleanter:
Sven Magnusson
Anne-Marie Sörensson
Elisabeth Bäckrud
Dag Göransson