Översvämmat högstadium

I slutet av augusti blev Betelskolans högstadium översvämmat vid ett kraftigt skyfall. Under några veckor hade skolan möjlighet att ha verksamheten i Betelskyrkans lokaler. I början av oktober flyttade högstadiet till tillfälliga lokaler på Östra hamnen 1. Här kommer verksamheten vara under tiden högstadiets ordinarie lokaler renoveras.

Vi vill skicka ett stort tack till alla elever och föräldrar som har hjälpt oss i flytten och att komma tillrätta i våra lokaler.

Nya lokaler

Under jullovet gick flyttlasset till vår nya skola. Elever och personal är mycket glada att vara på plats. Tisdag den 2 maj bjuder vi in till invigning och öppnar upp skolan för alla som vill komma och titta mellan 15.00-17.00. 

Det bjuds på en enklare fika.

Öppet hus startar i skolans lokaler först och därefter öppnar vi också upp Betels förskola.

Skolgård

Just nu pågår arbetet med att planera och färdigställa vår skolgård.

Betelskolan bygger för framtiden

Information från Styrelsen:

Byggplanerna har avancerat de senaste månaderna och bygglovsansökan för vår nya skola beviljades den 23 november och trädde i laga kraft i december.

Markarbetet har nu påbörjats. Entreprenören Tommy Byggare ligger i startgroparna för att påbörja arbetet så snart som möjligt. 

Kislätta Fastigheter AB (ett AB som är helägt av Betelförsamlingen) är de som bygger och kommer att äga fastigheten. Betels förskola och Betelskolan kommer att bli de enda hyresgästerna och vi kommer att finns med i utformningen av lokalerna under hela byggprocessen.

Det är ett spännande år som ligger framför med många stora utmaningar. Styrelsen vill rikta ett stort och varmt tack till vår personal på förskolan och skolan, som är vår största och viktigaste resurs. Ett stort och varmt tack också till alla vådnadshavare som har visat oss ett stort förtroende genom att låta era barn gå på Betels förskola och Betelskolan.

Med önskan om en god och fridfull jul och ett gott och spännande nytt år!

2021-11-29
Styrelsen