Fritids

Fotograf: Exakta Foto
Fotograf: Exakta Foto

Betelskolans fritids drivs i s

Det är läroplanens första kapitel och tillämpliga delar i kapitel två (Lgr 11) som styr fritidhemmet. Skolan och fritidshemmet ska komplettera varandra i elevernas utveckling. Uppdraget är att skapa en meningsfull fritid, ge stöd i utvecklingen samt skapa delaktighet och inflytande.

Här hittar ni viktiga dokument för er med barn på fritids.

Fotograf: Exakta Foto
Fotograf: Exakta Foto