Om Betelskolan

Fotograf: Exakta Foto
Fotograf: Exakta Foto

Betelskolan på Hönö startades läsåret 97/98, men hette de fem första åren Fyrljusskolan. När skolan läsåret 02/03 flyttade till Gårdaskolan bytte man namn till Gårda kristna skola. Skolan bytte slutligen läsåret 09/10 namn till Betelskolan.

I Betelskolan går just nu ungefär 140 elever i årskurs F-9.

I Betelskolan har drama och musik en framträdande roll. Under året får eleverna delta i olika kreativa projekt, t.ex. Barnens Teaterdag. Läs mer under fliken Musik och drama.

Betelskolans koncept bygger på en människo- och kunskapssyn med ledorden "Olika och lika unika". Målsättningen är att tillvarata elevernas styrkor och vägleda dem vidare i såväl kunskapsutveckling som social utveckling.

Värdegrund

Trygghet, kunskap och kreativitet...

...är viktiga byggstenar i skolans arbetssätt. Utan TRYGGHET kan man inte ta in kunskap, därför är skolans första uppdrag att eleverna kan känna sig trygga i skolan. Att eleverna utvecklar sin KUNSKAP är skolans huvuduppdrag. Genom att arbeta KREATIVT ökar förutsättningarna för att eleverna ska ta in kunskap. Alltså behövs alla tre delarna för att varje elev ska få en så god skoltid som möjligt.