Om Betelskolan

Fotograf: Exakta Foto
Fotograf: Exakta Foto

Betelskolan på Hönö startades läsåret 97/98, men hette de fem första åren Fyrljusskolan. När skolan läsåret 02/03 flyttade till Gårdaskolan bytte man namn till Gårda kristna skola. Skolan bytte slutligen läsåret 09/10 namn till Betelskolan.

I Betelskolan går just nu 174 elever i årskurs F-9.

I Betelskolan har drama och musik haft en framträdande roll. Under åren har eleverna fått delta i olika kreativa projekt, till exempel Barnens Teaterdag. Eleverna har utöver den vanliga musikundervisningen Ensemble från årskurs 3, då man får träna på att spela olika instrument i halvklass.

Läs mer under fliken Musik och drama
 

Värdegrund

Trygghet, kunskap och kreativitet...

...är viktiga byggstenar i skolans arbetssätt. Utan TRYGGHET kan man inte ta in kunskap, därför är skolans första uppdrag att eleverna kan känna sig trygga i skolan. Att eleverna utvecklar sin KUNSKAP är skolans huvuduppdrag. Genom att arbeta KREATIVT ökar förutsättningarna för att eleverna ska ta in kunskap. Alltså behövs alla tre delarna för att varje elev ska få en så god skoltid som möjligt.

På Betelskolan har vi målsättningen att tillvarata elevernas styrkor och vägleda dem vidare i såväl kunskapsutveckling som social utveckling.