Ansöka till Betelskolan

När du vill ansöka om plats för ditt barn i Betelskolan gör du det med hjälp av blanketten som finns på länk nedan. Blanketten kan postas, lämnas till skolan eller mejlas in till ansok@betelskolan.nu.

Här hittar ni ansökan till skolan.

Antagningssystem Betelskolan

När en ansökningsblankett för elev att börja i Betelskolan kommer in sätts eleven in i kön till skolan. Ansökan är "kölappen" till skolan. En ansökan till skolan kan göras från 1 januari det år barnet fyller 1 år. Detta för att samma möjlighet ska finnas att ansöka till skolan oavsett när på året barnet är fött. 

Förtur
På Betelskolan har vi syskonförtur och förtur från Betels förskola. För att kunna nyttja förturen måste ansökan inkommit senast 31 januari.
 
Därefter gäller "kölappen" enligt anmälningsdatum.

Antagning
Antagning till förskoleklass påbörjas i januari/februari samma år som eleverna ska börja i skolan i augusti.

De elever som börjat i Förskoleklass i Betelskolan har alltid en plats i åk 1 i skolan.

Byte av skola
Om en elev vill byta till Betelskolan sker bytet i början av en termin eftersom det oftast är det bästa för den klass och skola eleven kommer ifrån och till den klass eleven kommer till på Betelskolan. 

En ansökan till Betelskolan är inte bindande för den som ansöker. När en elev erbjuds plats i skolan kan vårdnadshavare alltid tacka ja eller nej till platsen. Vårdnadshavare som tackar nej till platsen när barnet erbjuds plats, men önskar att barnet ska stå kvar i passiv kö kan välja det. Det innebär då att barnet står kvar i kön till nästa intagning, men att syskonförtur för andra barn kan innebära att de då hamnar före i kön.

Vid ansökan eller antagning till Betelskolan kan alltid föräldrar boka ett möte med personal i skolan för att få mer information om skolan. Kontakta skolans kontor eller rektor för att boka möte.

Fotograf: Exakta Foto
Fotograf: Exakta Foto

Ansöka till Betels förskola

Välkommen till oss på besök när du börjar fundera på förskoleplats till ditt barn. Kontakta rektor för ett möte på förskolan.
Då får ni möjlighet att se lokalerna, vilka som arbetar här, och information om förskolan. När du vill ansöka om plats för ditt barn på Betels förskola gör du det med hjälp av blanketten som finns på länk nedan. Förskolan tar sedan kontakt med föräldrar och erbjuder en plats. Intagning av barn sker mestadels på hösten men även under terminen. 
Blanketten postas eller lämnas till förskolan. 

Här hittar ni ansökan till förskolan