Arbetssätt i förskolan

Förskolan skall lägga grunden för det livslånga lärandet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Förskolans uppgift innebär att vi i samarbete med föräldrarna verkar för att varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar (Lpfö)

Ute i skogen med femårsgruppen och tittar på naturens olika färger.
Ute i skogen med femårsgruppen och tittar på naturens olika färger.
Skapande aktivitet utomhus med femårsgruppen. Vi målar med vattenfärg på snön!
Skapande aktivitet utomhus med femårsgruppen. Vi målar med vattenfärg på snön!
Experiment
Experiment
Skapande verksamhet.
Skapande verksamhet.
Naturkunskap och experiment i förskolan. Vi  lär oss om temperatur, minus och plusgrader. Här "räddar" vi djuren som sitter fast i isklumpen.…
Naturkunskap och experiment i förskolan. Vi lär oss om temperatur, minus och plusgrader. Här "räddar" vi djuren som sitter fast i isklumpen.…
Experiment
Experiment