Om Betels förskola

Verksamheten bygger på en kristen grund där förskolan arbetar med leken som utgångspunkt för lärandet.

Betels förskola startades 1989 och har idag två avdelningar med ca 40 barn i åldrarna 1-5 år. De två avdelningarna Skäret och Holmarna  är så kallade syskonavdelningar med barn i alla förskolans åldrar.

Huvudman för förskolan är Betelförsamlingens Skolstiftelse. Betelförsamlingen har under en längre tid bedrivit barnverksamhet, bland annat i form av lekskola. 1989 öppnades den första förskoleavdelningen, Klippan. Numera består verksamheten av två avdelningar Holmarna och Skäret.

Om du är intresserad av att komma och titta på Betels förskola och få höra mer om verksamheten som från augusti 2021 och under 2022 finns på Munkvägen 8 är du välkommen att ta kontakt med vår rektor.

Fristående förskolor

Enligt lag råder sedan våren 2008 fri etableringsrätt för förskolor. I Öckerö kommun drivs drygt 40 % av förskoleverksamheten utanför den kommunala verksamheten.

En fristående förskola på kristen grund

Betels förskola följer Skollagen (2010:800) och arbetar utifrån Läroplan för förskolan, Lpfö. Vi strävar också efter att följa Barnkonventionens grundläggande och vägledande principer

Läs mer

Arbetssätt i förskolan

Förskolan skall lägga grunden för det livslånga lärandet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Läs mer

Ansöka till Betels förskola

Betels förskola har en egen kö och ansökan sker till förskolan genom blanketten Ansökan till Betels förskola

Läs mer