Välkomna till skolhälsovården

Skolhälsovårdens basprogram på Betelskolan

F-klass
Läkarbesök tillsammans med vårdnadshavare.  Längd, vikt, syn och hörselundersökning samt ryggkontroll. 

Skolsköterska, skolläkare

Årskurs 2
Hälsobesök längd,vikt och ryggkontroll. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. 

Skolsköterska

Årskurs 4
Hälsobesök/hälsosamtal Längd, vikt och ryggkontroll.

Skolsköterska

Årskurs 6
Hälsobesök: längd, vikt och ryggkontroll. Vaccination mot livmoderhalscancer (flickor).

Skolsköterska

Årskurs 8
Hälsobesök/hälsosamtal. Längd, vikt, ryggkontroll och färgseende. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Skolsköterska

Lennart Sjöholm -skolläkare

Matilda Fridg - skolsköterska

matilda.fridh@betelskolan.nu
0790-57 68 78

Arbetar tisdagar och onsdagar.